Wybory 2018

Szanowni Państwo 21.10.2018 odbędą się wybory samorządowe. Kandyduję na urząd Prezydenta Miasta Pabianic z list Prawa i Sprawiedliwości z poparciem Kukiz’15. Wkrótce przedstawię swój program wyborczy dla Pabianic. Zapraszam do odwiedzania mojej strony.

Pobierz

z poważaniem
Włodzimierz Stanek

 

Program wyborczy
Włodzimierza Stanka
kandydata Prawa i Sprawiedliwości z poparciem Kukiz’15
 na Urząd Prezydenta Miasta Pabianice
 
„Stanek – Stabilność, Skuteczność, Rozwój”
 
 
Pabianice to jedno z większych miast naszego województwa. Od 15 lat zarządzane przez środowiska związane z Platformą Obywatelską. Pabianice to miasto, które w ostatnich latach spłaca tylko długi po kolejnych nieudolnych rządach kolejnych ekip związanych z PO. Lata 2008 – 2016 to lata spłaty 130 mln długu po szpitalu. Lata 2014 -2018 to kolejne zaciągane zobowiązania przez kolejną władzę. Dziś zadłużenie miasta to prawie 90 mln. Kto znów będzie spłacał tę kwotę ? Nie Prezydent, tylko mieszkańcy !!!
Chcę położyć kres polityce zadłużania Pabianic. Zadłużania bez żadnych perspektyw na rozwój. Chcę skierować miasto na drogę rzeczywistego rozwoju, a nie tylko tego na banerach. Wzorem miast ościennych jak Sieradz, Tomaszów Mazowiecki czy mały Ksawerów.
  1. Inwestycje
Najważniejszą sprawą dla Pabianic, czego nie potrafiła zrobić przez 10 lat rządząca PO, mimo pełni władzy wykonawczej w mieście, powiecie, województwie i kraju to przyciągnięcie do Pabianic inwestorów. Potrzeba w tym zakresie dokonać komasacji gruntów i przygotować tereny inwestycyjne dla firm. Skoro udało się to w Ksawerowie to uda się i w Pabianicach. Ważnym aspektem jest tutaj działanie wspólne z Gminą Wiejską Pabianice. Są tereny leżące na styku granic miasta i gminy, to okolice Piątkowiska lub tereny za gruntami PTC.
Wiele firm czeka na taką właśnie politykę lokalnych władz. Lokacja inwestorów w mieście przyniesie zyski dla mieszkańców i samego miasta. Powstaną nowe miejsca pracy a budżet miasta zasilą wpływy z podatków.
Kolejną rzeczą, którą powinniśmy jako Pabianice wykorzystać jest bliskość wielkiego miasta Łodzi. To właśnie w Łodzi znajdują się największe zakłady produkujące sprzęt AGD w kraju. Takie zakłady potrzebują wielu firm podwykonawczych. Firmy podwykonawcze znalazły sprzyjający klimat do funkcjonowania … ale w Sieradzu. Dlaczego nie w Pabianicach.  Dlaczego nikt z władz nie zawalczył o ten temat ? To tylko jeden z wielu przykładów braku pragmatyzmu i złego zarządzania miastem.
Należy zmienić tak prowadzoną jak dotychczas politykę inwestycyjną. Inwestycja to tworzenie czegoś co przyniesie miastu i jego mieszkańcom zysk finansowy w dłuższej perspektywie. To co proponuje obecna władza w zakresie „inwestycji” to polityka „zjadania własnego ogona”. Zadłużanie miasta i przejadanie pożyczonych środków !!!
  1. Środki zewnętrzne
W dzisiejszych czasach każdy samorząd aby się rozwijać musi korzystać ze środków zewnętrznych. Środków własnych zawsze będzie za mało. Moim zdaniem obecna władza nie wykorzystała istniejącej koniunktury ponad podziałami politycznymi. Od ponad 15 lat w rękach PO znajdowały się wszystkie szczeble władzy. Rząd, województwo, Urząd Marszałkowski, Powiat i wiele innych. Jakie konkretnie duże środki zewnętrzne udało się pozyskać ? W mojej ocenie bardzo mizerne. Wybudowano zaledwie jedną powiatową halę sportową. To nie jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Obecnie rządzący absolutnie nie potrafili korzystać ze środków rządowych. Poza programem 500 + nie pozyskano ani złotówki na inwestycje. Duże środki, które były do pozyskania nie trafiły do Pabianic poprzez brak umiejętności współpracy Prezydenta Mackiewicza z rządem. Piastując najwyższe stanowisko w mieście trzeba umieć wznieść się ponad podziałami. Dobro mieszkańców musi być najwyższym nakazem a nie prywatne gierki i lokalne układy.
Miasto Pabianice jako jedno z niewielu nie posiada wyspecjalizowanej komórki w urzędzie, która skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Stworzono quasi komórkę w ZWiK, która bardziej zajmuje się rozdawaniem waty cukrowej i reklamie wody z kranu niż rzeczywistym pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Trzeba w tej kwestii postawić na fachowców i stworzyć skuteczne narzędzie do pozyskiwania środków z różnych programów, grantów i funduszy.
  1. Transport
W dobie coraz większej intensywności ruchu drogowego, korków i smogu transport publiczny to bardzo ważna kwestia. Miasto Pabianice realizuje to zadanie poprzez MZK Pabianice. MZK, które potrzebuje głębokiej restrukturyzacji i inwestycji w sprzęt. Restrukturyzacja i zmiany powinny odpowiadać realnym potrzebom mieszkańców i zachęcić ich do korzystania z transportu publicznego. Należy dokonać zmian w siatce połączeń linii autobusowych, być może uruchomić nowe linie. Miasto Pabianice od wielu lat rozbudowuje się poza ścisłym centrum. Są osiedla, które są w niewystarczającym stopniu pokryte siatką komunikacji autobusowej. Osiedle Zatorze czy choćby nowe skupiska domów przy ulicy Granicznej a także wiele innych miejsc. Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego proponuję darmową komunikację dla uczniów wszystkich poziomów szkół oraz dla emerytów.  W późniejszej perspektywie należy rozważyć wprowadzenie całkowicie darmowego transportu autobusowego w mieście.
Priorytetem moim będzie także stworzenie na terenach kolejowych przy dworcu w Pabianicach Centrum Przesiadkowego. Dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej i międzynarodowej. Takiego miejsca w Pabianicach nie ma i aby podróżować autobusem dalekobieżnym do innych miast mieszkańcy muszą udać się do Łodzi.
  1. Polityka mieszkaniowa
W kwestii polityki mieszkaniowej obecna władza nie zrobiła NIC. Zaniedbania w tym zakresie są ogromne. Ostatni blok wybudowany został w 2002 roku przy ulicy Sienkiewicza. Kolejki chętnych na mieszkania socjalne są na długie lata. Znów mści się tu brak umiejętności współpracy Prezydenta Mackiewicza z rządem. Kiedy w innych miastach chętni już odbierają klucze do swoich mieszkań w ramach programu mieszkanie plus, Pabianiczanie mogą się tylko temu przyglądać.
Wejście w program Mieszkanie Plus będzie ważnym priorytetem dla mnie jako Prezydenta miasta. Można ten program realizować chociażby na terenach należących do Lasów Państwowych w okolicach Rydzyn czy w wielu innych miejscach. Kiedy podejmowano fatalną w skutkach decyzję zakupu nieruchomości przy ulicy Szpitalnej obecny Pan Prezydent pełnił już kluczowe funkcje w mieście. Przez kolejne lata nie zrobiono nic aby problem tej nieruchomości rozwiązać. Koszt utrzymania pustostanu to kilkaset tysięcy rocznie. Odwlekając w czasie podjęcie konkretnych działań doprowadzono do momentu aż nieruchomość znalazła się pod ochroną konserwatora zabytków, chociaż ostatnie informacje medialne mogą wskazywać, że wprowadzono radnych w błąd. Mimo to trzeba uczynić wszystko aby miasto pozbyło się tego problemu a teren przeznaczyło pod inwestycje w mieszkania.
  1. Czystość, zieleń i drogi
Polityka destrukcji jaką w tym zakresie prowadzi Prezydent Mackiewicz jest zatrważająca. Zakład Dróg i Zieleni Miejskiej, który był powołany aby dbać o zieleń i drogi już praktycznie nie istnieje. 65 tysięczne miasto nie posiada własnych zasobów aby utrzymać czystość w mieście i dokonywać awaryjnych cząstkowych napraw ulic i chodników. Wszystkie prace zlecane są firmom zewnętrznym. Moim zdaniem to jest powód dlaczego Pabianice stały się jednym z bardziej zaniedbanych i brudnych miast.
Trzeba jak najszybciej odbudować ZDiZM. Należy zainwestować w sprzęt i ludzi. 65 tysięczne miasto musi samo mieć możliwość dbania o czystość i porządek. Posiadanie własnych zasobów w tym zakresie pozwoli na utworzenie realnego planu remontów cząstkowych naszych ulic, planu utwardzania i sprzątania, koszenia traw itd. Będzie także można efektywniej reagować w sytuacjach nagłych.
Stan dróg w mieście jest raczej zły. Jeszcze gorzej jest gdy zjedziemy z dróg głównych na mniejsze uliczki osiedlowe. Mając własne zasoby w postaci pracowników i sprzętu ZDiZM każdego roku będzie tworzony przemyślany harmonogram wyrównywania i utwardzania ulic. Mieszkańcy miasta wielokrotnie sygnalizowali konieczność takich prac i dopiero w roku wyborczym obecna władza problem dostrzegła. Czy to jest rzeczywiste dbanie o miasto czy tylko polityczne punktatorstwo ?
  1. Oświata i szkoły
Edukacja i inwestycja w kolejne pokolenia to temat bardzo bliski memu sercu. 20 lat pacy zawodowej poświęciłem pracy w sektorze edukacji. Obserwując poczynania rządzących w Pabianicach w temacie edukacji stwierdzam, że potrzeba tu gruntownych i systemowych zmian. Nie można traktować edukacji jako zbędnego sektora. Nie można patrzeć na te kwestie tylko przez pryzmat pieniędzy. Edukacja to przede wszystkim inwestycja w człowieka. Człowieka tego małego czyli ucznia ale także w nauczyciela.
Brak stanowczego stanowiska władz przy wprowadzaniu reformy systemu oświaty spowoduje spore zawirowania na kolejne lata. Będą szkoły, które będą pracowały w systemie 2 zmian i będą szkoły, które mimo bezpośredniej bliskości będą stały prawie puste. Czy jest to z korzyścią dla dzieci i pracowników ? W mojej ocenie zdecydowanie nie.
Również nie zgadzam się z sytuacją, kiedy to jedyną możliwością aby wybudować przy szkole plac zabaw jest „klikanie” w różnych konkursach reklamujących zachodnie koncerny.
Zbudujemy place zabaw przy każdej szkole. Zbudujemy boisko wielofunkcyjne przy każdej szkole, w której jeszcze takiego boiska nie ma.
Bardzo ważną kwestią zupełnie pomijaną przez obecnie rządzących jest kwestia pracy administracji i obsługi szkół. Kiedy w roku 2008 rządząca PO dokonała drastycznych cięć etatów administracji i obsługi od tego czasu problem ten wydaje się być mało ważny dla kolejnej władzy także z PO. Gdy dziś czytamy w mediach ,że Prezydent Mackiewicz zwiększył zatrudnienie w magistracie o 24 etaty, tłumacząc to zwiększeniem ilości obowiązków nałożonych różnymi ustawami to wypada zapytać dlaczego ten problem widzi tylko wybiórczo ? Zwiększa się ilość etatów w urzędzie np. pion rzecznika prasowego oraz tworzy się referat sportu aby tylko dać pracę ludziom związanym z PO a zapomina się o ciężko pracujących w administracji i obsłudze szkół redukując etaty. Trzeba wobec takiej polityki kadrowej wyrazić stanowczy sprzeciw.
Postuluję aby w każdej szkole w pionie administracji zatrudniać na etatach
– głównego księgowego
– księgowego
– kadry i płace
– sekretarz szkoły
– kierownik ds. administracyjnych
– referent ds. administracyjnych
Taki podział obowiązków i zakresu prac zapewni prawidłową obsługę administracyjną szkół. Oczywiście jeśli w szkole realizowane są inne dodatkowe zadania jak prowadzenie scentralizowanych funduszy socjalnych czy kasy zapomogowo pożyczkowej to należy zwiększyć ilość etatów administracji.
W dzisiejszym skomplikowanym świecie oświatowym i dynamicznie zmieniającym się prawie niezbędne jest także zatrudnienie w wydziale oświaty prawnika, specjalistę od prawa oświatowego.
            Kolejną ważną kwestią dla środowiska oświatowego, która do tej pory nie została rozwiązana jest kwestia wynagrodzenia nauczycieli pracujących w nauczaniu integracyjnym. Do tej pory nauczyciele ci dostawali dodatek za pracę w warunkach trudnych. Od około dwóch lat ten dodatek został im zabrany. Zamierzam stworzyć rodzaj dodatku specjalnego aby zrekompensować nauczycielom poniesioną stratę finansową i zachęcić tym samym do pracy w oddziałach integracyjnych. Uważam, że zwiększeniu powinien także ulec dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy
  1. Geotermia, ogrzewanie i smog
Tematem poruszającym wielu mieszkańców miasta jest temat proponowany już w 2014 roku przez Prawo i Sprawiedliwość w Pabianicach czyli temat geotermii. W mojej ocenie obecne Pabianic zrobiły ogromny błąd pomijając temat geotermii w latach 2014 – 2018. Patrząc na aktywność ościennych samorządów w tym temacie nasze miasto znów zostało w tyle. Odwierty już zakończyły się w Sieradzu. Biorąc pod uwagę fakt, że na odwierty można otrzymać 100% dofinansowania z NFOŚ uważam, że temat geotermii powinien stać się ważny dla naszego samorządu. Pozyskanie darmowej energii geotermalnej daje szereg możliwości inwestycyjnych, jak choćby budowa basenów rekreacyjnych lub podłączenie części miasta Pabianic do tańszej energii grzewczej.
            Jest to ważne w aspekcie zwiększającego się poziomu zanieczyszczenia powietrza gdzie obecnie rządzący nie robią zbyt wiele w tym kierunku. W mojej ocenie potrzeba skoordynowanych działań w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w Pabianicach. Pozyskanie energii geotermalnej to jeden z ważnych kierunków rozwoju miasta. Kolejnym kierunkiem powinna być rozbudowa sieci grzewczej ZEC. Najwięcej zanieczyszczeń generują gospodarstwa domowe, które posiadają własne piece starego typu. W mojej ocenie podłączenie części takich gospodarstw do sieci miejskiej z atrakcyjnymi cenami ciepła spowoduje zmniejszenie się poziomu zanieczyszczenia powietrza.
  1. Bezpieczeństwo
Kwestia bezpieczeństwa publicznego to temat kluczowy i bardzo ważny dla wszystkich członków lokalnej społeczności. Samorząd realizuje ten temat poprzez funkcjonowanie Straży Miejskiej i współpracę ze służbami Policji, Straży Pożarnej i innymi. Temat istnienia i dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej w Pabianicach jest tematem, który wraca przed każdymi wyborami. Koszt funkcjonowania Straży to około 2 mln złotych. Moim zdaniem istnienie tej formacji nie powinno podlegać żadnej dyskusji ani politycznym targom. Straż Miejska powinna dalej istnieć w Pabianicach i wykonywać swoje czynności. Należy wyposażyć tę służbę w sprzęt którego im brakuje czyli 2 radiowozy. Bardzo ważnym aspektem w zakresie bezpieczeństwa jest moim zdaniem konieczność stworzenia miejskiej sieci monitoringu wizyjnego z prawdziwego zdarzenia. Wzorem innych miast, w których taki monitoring funkcjonuje i poziom bezpieczeństwa jest wyższy. Kolejną kwestią jest współpraca z Policją i przeznaczenie środków na służby ponadnormatywne. To nie są duże koszty a poziom bezpieczeństwa znacznie się podnosi. Miasto Pabianice dopiero w roku wyborczym po raz pierwszy od wielu lat skorzystało właśnie ze służb ponadnormatywnych. To zwykły wyborczy populizm a nie realne dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.
            Mówiąc o bezpieczeństwie nie sposób nie wspomnieć o sprawie kluczowej, czyli wysokości zarobków osób, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj po 15 latach rządów PO w mieście strażnik miejski z 20 letnim stażem pracy zarabia na poziomie 1800 zł netto. W mojej ocenie to zbyt mało dla kogoś kto w swojej pracy często ryzykuje własnym zdrowiem czy nawet życiem.
            Bezpieczeństwo ogólnie pojęte to także bezpieczeństwo najmłodszych. Bezpieczeństwo uczniów w szkołach. W dzisiejszych czasach należy chronić najmłodszych przed dostępem do szkół osób mogących stwarzać zagrożenie. Zamierzam rozwinąć idee patrolu szkolnego Straży Miejskiej i wprowadzić strażników do każdej szkoły aby pilnowali bezpieczeństwa na terenie danej placówki szkolnej aby wspomóc pracowników szkół w tym zakresie.
  1. Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia to jedno z kluczowych zadań samorządu. W Pabianicach ochrona zdrowia realizowana jest przez funkcjonowanie spółki miejskiej Pabianickie Centrum Medyczne oraz kilka przychodni rejonowych. PCM Pabianice to instytucja, o której bardzo głośno w lokalnych mediach. Głośno niestety nie z powodu osiąganych sukcesów ale z powodu ciągłych problemów z przetargami i kontraktami z NFZ. W ostatnim roku z powodu złego stanu technicznego zamknięto przychodnię przy ulicy Wileńskiej. To bardzo ważne miejsce na mapie ochrony zdrowia mieszkańców miasta zostało zamknięte przez Sanepid. Władze spółki i tym samym władze miasta doprowadziły budynek do tak fatalnego stanu technicznego. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Przychodnie rejonowe na osiedlach muszą funkcjonować i będzie to moim priorytetem aby przywrócić ich funkcjonowanie.
Ważnym aspektem ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest ochrona zdrowia najmłodszych. Czyli opieka przedmedyczna w szkołach. Dziś pielęgniarki szkolne obejmują swoją opieką tylko część szkół i to tylko kilka dni w tygodniu przez kilka godzin. Uważam, że w dzisiejszych czasach, gdzie w szkołach uczy się wielu uczniów z niepełnosprawnością opieka przedmedyczna w szkole powinna być sprawowana przez 5 dni w tygodniu w czasie godzin pracy szkoły. Nie można na tym oszczędzać.
Przywrócę gabinety pielęgniarskie w każdej miejskiej szkole i zapewnię opiekę pielęgniarską przez minimum 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
  1. Infrastruktura miejska, życie codzienne mieszkańców, sport, kultura
Pabianice to miasto, które od lat nie potrafi wprowadzić udogodnień dla ruchu rowerowego. Pierwsza ścieżka rowerowa powstała dopiero kilka lat temu, gdzie w innych miastach jest to norma od wielu lat. Uważam, że konieczne jest wytyczenie systemu ścieżek rowerowych, które skutecznie i w bezpieczny sposób skomunikują wszystkie części miasta. Moim zdaniem nie trzeba na ten cel wydawać setek tysięcy złotych. Wystarczy wytyczyć część ścieżek na istniejących już chodnikach tworząc ciągi pieszo-rowerowe. Chodników o odpowiedniej szerokości jest w mieście sporo. Chociażby ulica Zamkowa, Moniuszki czy wiele innych. Uważam za konieczne wykonanie połączenia rowerowego Parku Wolności przez środek miasta z laskiem miejskim i Sereczynem. Taka trasa rekreacyjna pozwoli mieszkańcom większości dzielnic bezpiecznie poruszać się rowerem po mieście.
Ważnym aspektem infrastruktury miejskiej jest jej dostępność dla osób niepełnosprawnych. Dziś osoba niepełnosprawna nie ma szans na to aby dotrzeć do wielu urzędów i wielu miejsc. Chcę to zmienić. Dostosuję budynki użyteczności publicznej do potrzeb takich osób. Budowa podjazdów czy obniżenie krawężników w pewnych miejscach też można wykonać bez wydawania dużych pieniędzy.
Tematem poruszającym wielu mieszkańców jest konieczność wnoszenia opłat parkingowych w Pabianicach. Uważam, że umiejscowienie stref płatnego parkowania jest nieprzemyślane. Dziś wielu mieszkańców musi płacić za parkowanie samochodu kiedy są w pracy. Tak dzieje się przy szpitalu oraz w centrum miasta.
Wielu mieszkańców chcąc zrobić tańsze zakupy na rynku także musi wnosić takie opłaty. Jedną z pierwszych zmian, którą wprowadzę jako prezydent miasta będzie zniesienie opłat na parkingu PCM. Uważam za skandal pobieranie opłat od pracowników szpitala oraz od osób odwiedzających swoich bliskich czy od pacjentów szpitala.
Odnośnie pozostałych stref to należy dokonać zmian ich usytuowania oraz wprowadzić darmową pierwszą godzinę parkowania aby osoby, które chcą tylko na przysłowiową chwilę zająć miejsce nie ponosiły opłat. Na szczególną uwagę zasługuje umowa podpisana przez miasto odnośnie obsługi płatnych stref. Aż 70 % zysku z parkomatów trafia do zewnętrznej firmy, która je obsługuje. Należy zastanowić się nad zmianą w tym temacie i zakupie własnych parkomatów po wygaśnięciu umowy na obsługę. W mojej ocenie inwestycja zwróci się w przeciągu 2 lat i cały dochód z płatnych parkingów zasili kasę miejską.
Miarą naszego człowieczeństwa jest to w jaki sposób traktujemy zwierzęta. Schronisko dla psów, które prowadzi nasze miasto wymaga większych nakładów finansowych oraz rozbudowy. Poprzez racjonalne wydatkowanie środków w innych obszarach znajdę środki finansowe na poprawę warunków bytowych psów w miejskim schronisku. W mieście oraz w parkach zostaną też zainstalowane miejsca z wodą dla zwierząt.
Po dokonaniu zmian w komunikacji miejskiej, o których pisałem w punkcie Transport wprowadzę udogodnienia dla pasażerów poprzez zamontowanie zadaszenia i miejsc siedzących na każdym przystanku komunikacji miejskiej. Dziś jest wiele miejsc bez takich udogodnień i często osoby mokną czekając na autobus lub osoby starsze nie mogą usiąść w oczekiwaniu.
Miasto Pabianice potrzebuje także przemyślanych działań odnośnie ruchu drogowego i ruchu pieszych. Koniecznym jest doświetlenie przejść dla pieszych w wielu miejscach w mieście. Dzięki m.in. moim staraniom doświetlono dwa przejścia na ulicy Roweckiego. Takich miejsc jest znacznie więcej. Ważną kwestią odnośnie bezpieczeństwa i płynności ruchu pojazdów jest konieczność wybudowania kilku rond. Moim zdaniem takim miejscami są skrzyżowania Nawrockiego/20 Stycznia czy Warszawska/Nawrockiego/Sikorskiego. Wiele z tych dróg to drogi, które nie są w zarządzie miasta ale poprzez wiele narządzi można doprowadzić do budowy rond w tych miejscach.
Od ponad roku funkcjonuje program rządowy „Strzelnica w każdym powiecie” Ministerstwo Obrony może dofinansować budowę strzelnicy do 80% kosztów. Pabianice jako 65 tysięczne miasto zasługują na powstanie takiego miejsca. Sport strzelecki w ostatnich latach bardzo się rozwija i setki osób są zainteresowane możliwością nauki lub doskonaleniem umiejętności strzeleckich. Profesjonalne strzelnice funkcjonują w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim i wielu innych miastach naszego województwa. Także mieszkańcy Pabianic powinni mieć możliwość korzystania z tego typu obiektu.
Infrastruktura sportowa w Pabianicach jest niewystarczająca. Powtarza to każdy z kim rozmawiałem na ten temat. Brakuje hali sportowej, bieżni lekkoatletycznej i oczywiście basenu. Może nie stać miasta na wybudowanie za 30 mln aquaparku ale powinno się przywrócić funkcjonowanie basenu na PTC. Basen choćby odkryty i infrastruktura wokół, boiska do siatkówki, koszykówki. Zacznijmy małymi krokami odbudowywać infrastrukturę sportową w mieście. Infrastrukturę dostępną dla ludzi. Gdzie będzie ona darmowa lub bilet wstępu będzie kosztował przysłowiowe 2 złote.
Sport to także sport w wykonaniu najmłodszych (przedszkola) oraz sport szkolny. Chciałbym wprowadzić darmowe zajęcia sportowe dla przedszkolaków ale na obiektach sportowych aby zaszczepiać u najmłodszych zamiłowanie do ruchu i sportu.
W ostatnich tygodniach Pabianice nawiedziła nawałnice, która spowodowała wiele podtopień i ludzkich tragedii. Pomijam słabą drożność systemu kanalizacji miejskiej. Jak twierdzi wielu i ja się z tym zgadzam należy wybudować zbiornik retencyjny na osiedlu Bugaj na terenach pomiędzy MOSiR i rzeką Dobrzynką. Zbiornik, który przyjmie nadmiar wody ale także będzie służył wędkarzom i rekreacji.
Znaczny procent mieszkańców miasta posiada samochody. Każdego kierowcę dotyczą zmiany cen paliwa. Chciałbym wzorem Stalowej Woli uruchomić miejską stację paliw na bazie stacji funkcjonującej w MZK Pabianice. Inwestycja w spółkę miejską i rozbudowa zakresu działania stacji MZK pozwoli mieszkańcom miasta tankować swoje samochody nawet do 30% taniej niż teraz.
Pomoc i wsparcie dla młodych przedsiębiorców. Ludzie młodzi, ludzie kreatywni powinni móc liczyć na wsparcie miasta. Stworzę warunki do wsparcia lokalowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w postaci lokali do obsługi administracyjnej swojej działalności.
Należy wzmocnić życie kulturalne w mieście. Przywrócę organizację zabawy Sylwestrowej, będę organizował prawdziwe strefy kibica przy okazji ważnych imprez sportowych. Będę organizował koncerty muzyczne, imprezy plenerowe. Ważnym aspektem jest także wsparcie dla artystów i twórców z Pabianic.

 

Program_wyborczy_kandydata_Prawa_i_Sprawiedliwosci_i_Kukiz_15_na urzad_Prezydenta_Miasta_Pabianice
Konwencja Programowa W_Stanek
error: Proszę nie kopiować zawartości strony.