2010

22.12.2010

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty. Zapytałem czy w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych i tych problemów z uczniami niemieckojęzycznymi zostały wykonane jakieś kroki mające na celu wyeliminowanie problemów. Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za oświatę Pan Tadeusz Rosiak poinformował mnie i komisję, że 15.12.2010 odbyło się zebranie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i zlecono Im podjęcie działań organizacyjnych aby uniknąć problemów z naborem dla uczniów niemieckojęzycznych.Dalej będę monitorował sprawę.

21.12.2010

Za swoją pierwszą dietę (w zasadzie pierwszą dietę otrzymam dopiero w styczniu 2011) zakupiłem zimowe kurtki, czapki, szaliki dla potrzebujących mieszkańców Pabianic. Akcja przeprowadzona została 21.12.2010 wspólnie z Parafią Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. Ksiądz Proboszcz Jerzy Rzepkowski pomógł wytypować rodziny do których trafiła pomoc. Zgłosiło się około 10 rodzin. Wszyscy znaleźli coś dla siebie. Ciepłe okrycia z pewnością przydadzą się na zimę oraz pozwolą obdarowanym przeznaczyć pieniądze na inne życiowe potrzeby.Zapowiadam, że nie jest to z pewnością akcja jednorazowa i w miarę posiadanych środków będę wspierał potrzebujących częściej.Uważam, że pracą radnego są oczywiście sprawy dużego kalibru, które omawiamy na posiedzeniach komisji czy na sesjach ale także trzeba pamiętać o pracy u podstaw czyli pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują.


15.12.2010

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Złożyłem ustny wniosek dotyczący braku zaplanowanych na 2011 rok środków na instalację nowych sygnalizatorów świetlnych w newralgicznych punktach miasta, gdzie dochodzi do wielu wypadków.Takim miejscem w mojej ocenie jest skrzyżowanie ulic Myśliwskiej i 20 – stycznia. Obie drogi są drogami powiatowymi. Statystyki Policji dotyczące kolizji w tym miejscu są wysokie. Otrzymałem wstępne zapewnienie, że środki na instalację w tym miejscu sygnalizacji świetlnej będą zabezpieczone na rok 2012 lub w optymistycznym wariancie w nadwyżce budżetowej w 2011 roku w zależności od jej ewentualnej wysokości.

14.12.2010

Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania. Na posiedzeniu Komisji złożyłem wniosek dotyczący rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012. Sprawa ciągnie się od wielu lat kiedy to szkoły ustalając profile klas na dany rok szkolny w każdym profilu zakładały naukę języka niemieckiego od podstaw a języka angielskiego dla zaawansowanych. W ten sposób około 100 osób z pabianickich Gimnazjów (zwłaszcza Gim3), którzy uczyli się w gimnazjum języka niemieckiego (jako kontynuację ze szkoły podstawowej) miało zamkniętą drogę do Pabianickich szkół ponadgimnazjalnych. Zaczynali naukę języka niemieckiego ponownie od początku natomiast aby dorównać klasie z języka angielskiego zaczynali od szukania korepetycji. Uznałem , że taka sytuacja jest chora i pozbawiona sensu. Wielokrotnie zgłaszali to rodzice uczniów. Teraz jako Radny będę dążył do unormowania tej sytuacji. Uczeń powinien kontynuować naukę języka, którego uczył się na wcześniejszym etapie edukacyjnym a drugi język zaczynąc od podstaw. Pomijam fakt, że wielu uczniów rezygnowało z nauki w Pabianicach szukając dla siebie miejsca w Łodzi z opisanych wyżej powodów i traciliśśy sybwencję oświatową.Na spotkaniu Komisji obecny był Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie i obiecał ,że zajmie się tą sytuacją aby rekrutacja na rok szkolny 2011/2012 każdemu uczniowi dawała szansę wyboru interesującego Go profilu bez „zamykania drogi” takim a nie innym narzuceniem nauki języka obcego. Oczywiście całą sprawę można przeprowadzić całkowicie bezkosztowo, co tym bardziej przemawia za dokonaniem zmian. Wymaga to tylko innego ustalenia planu lekcji w szkole, innego podziału czy łączenia grup na języku obcym.Będę się sprawie przyglądał.

08.12.2010

II Sesja Rady Powiatu. Podczas Sesji przydzielono Radnym zajęcia w komisjach stałych Rady.Otrzymałem funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Będę także członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji i Rozwoju Powiatu.

02.12.2010

Pierwsza Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Powierzono mi funkcję Przewodnicz±cego Komisji Skrutacyjnej.
Komisja była odpowiedzialna za prawidłowy przebieg podczas głosowania nad powołaniem Starosty,Wicestarosty, Przewodnicz±cego Rady Powiatu, Wiceprzewodnicz±cych Rady oraz członków Zarz±du Powiatu.
Wszyscy Radni złożyli także ślubowanie i otrzymali oficjalne zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej
o wyborze na Radnego.

 

24.11.2010

Dziękuję wszystkim Wyborcom za oddane głosy.
Dzięki Państwa poparciu zdobyłem mandat Radnego Rady Powiatu z wynikiem 510 głosów.

 

error: Proszę nie kopiować zawartości strony.